Matteüs 5:13-14 (BB )
13/ Jezus zei tegen zijn leerlingen: “Jullie zijn het zout voor de wereld.
Maar als het zout niet meer zout is, waarmee kun je het dan nog zout maken?
Het is nergens meer voor het gebruiken.
Je kan het alleen nog maar weggooien.
14/ Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.