Openb. 3:8 (NBG51 )

Ik weet uw werken: zie, Ik heb een geopende deur voor uw aangezicht gegeven,
die niemand kan sluiten; want gij hebt kleine kracht,
maar gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend.