Joh. 14:6 (NBG )
Jezus zeide tot hem:
Ik ben de weg en de waarheid en het leven;
niemand komt tot de Vader dan door Mij.