Jesaja 59 :  21a (BB )
De Heer zegt: “Ik sluit een verbond met jullie. Mijn Geest zal op jullie zijn.
En mijn woorden zal Ik in jullie mond leggen.