De Apostolische roeping

Gemeentetekst: Joh. 15:13-15 Vriendschapsverbond.

  1. Opdracht: 5-delig: Vriendschap/Toerusting/Training/Coaching/Mentorschap Blijvend discipelschap uitoefenen om Gods droom te vervullen.
  1. Visie: overall; Op basis van vriendschap geestelijke fundamenten leggen om relatie –en verbondsgetrouw te zijn aan de Heer (de samenleving Christus tonen).
  1. Long term: sterke, toegeruste, bekwame, getrouwe, betrouwbare, vastberaden discipelen en bedieningen afleveren.
  1. Short term; werken aan:
  • Structuur team -> taken gekoppeld aan de teammedewerker
  • Structuur medewerkers -> taken bij het onderdeel
  • Structuur ondersteuningsgroepen -> nazorg / orde / woord / gebed /
  • Zang / evangelisatie / kinderen / tieners / jeugd / vertaling / decoratie / audio / radio.

Ons uiteindelijke doel is deze visie te maken tot een getuigenis.

De missie: Matt. 28:18-20.
Making disciples of all nations.
Equipping the nations and building the kingdom.