‘De Kostbare Parels’ oftewel de Vrouwengroep binnen Friends in Christ Ministries

Mattheüs 13: 45–46: “Evenzo is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman, die schone parelen zocht. Toen hij een kostbare parel gevonden had, ging hij heen en  verkocht al wat hij had, en kocht die”      

Met het Vrouwenwerk heeft de gemeente als doel:

  • Vrouwen activeren zodat ze zich uitstrekken om in elk gebied van hun  leven succesvol te zijn
  • Vrouwen bewust maken van datgene waarin ze ontwikkeld willen worden, zodat ze doelgerichter in het leven mogen staan
  • Vrouwen motiveren om zich voor elkaar in te zetten en elkaar bijzonder te achten.

Het is niet zomaar alweer een project of bediening; wij zien duidelijk de nood onder de multiculturele vrouwen, vooral in onze samenleving in Almere.

De Kostbare Parels geloven in teamwork en samenwerking. Een hand heeft 5 vingers – zo zijn er verschillen in ondersteuningen. Geen vinger is hetzelfde; er is verschil in het functioneren.

De Kostbare Parels organiseren regelmatig vrouwen meetings, diverse workshops, uitstapjes, vrouwendagen en conferenties. U kunt de agenda in de gaten houden voor de planning.