“Hoe kan wie jong is zuiver leven? Door zich te houden aan Uw woord.” Ps.119:9

God wil dat Zijn grote daden aan de kinderen worden doorverteld. Hierbij is het belangrijk dat ze leren dat als ze willen dat Gods doel en wil met hun leven werkelijkheid wordt, ze de inhoud en kern van Zijn woord vastleggen in hun hart en gedachten.