ANBI
We zijn door de Belastingdienst aangewezen als ANBI. Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is een instelling die het algemeen belang dient. We staan ingeschreven bij de belastingdienst onder de naam: Kerkgenootschap “Het Licht” (Friends in Christ Ministries). Door deze ANBI-status kunnen onze gevers bij de opgave van de inkomstenbelasting giftenaftrek krijgen.

Kerkgenootschap “Het Licht” (Friends in Christ Ministries) is sinds 01 januari 2013 ingeschreven als ANBI onder RSIN 850931010 en onder KvK 53570278.

Financiële verantwoording
De kerkelijke activiteiten worden betaald uit de vrijwillige bijdragen (collecten en giften) van de gemeenteleden en andere verkrijgingen.
Financieel jaarverslag 2021
Financieel jaarverslag 2022
Financieel jaarverslag 2023

Beloningsbeleid:
Er wordt geen beloningsbeleid gevoerd. Wij werken met vrijwilligers. Het bestuur van Kerkgenootschap “Het Licht” (Friends in Christ Ministries) maakt gebruik van de belastingsvrije vrijwilligersvergoeding bij structurele inzet en tegemoetkoming in onkostenvergoeding.

Jaarverslag inclusief financiele verslag
De jaaractiviteiten van 2022 zijn terug te vinden in het jaarverslag. Tevens kunt u onze activiteiten ook terugvinden in onze agenda.
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2023

Klik hier voor onze missie, visie en doelstelling.

Dank u wel!
Sponsoren die het woord Gods toepassen om te zorgen dat GODS huis gevuld blijft en het werk door gaat.
Mal. 3:10 en Fill. 4:19

Uw bijdrage 
Ondanks de situaties van het afgelopen jaar hebben velen zich vrijwillig met veel liefde ingezet.
We mogen niet ontevreden zijn. Ondanks de moeilijke tijden, konden wij aan al onze verplichtingen voldoen.

Alle gevers nogmaals hartelijk dank!

Bezoekadres:
Wisselweg 33
1314CB Almere

Postadres:
Postbus 10177
1301 AD Almere

Overige gegevens:
Telefoon: 06-12833714
Email: info@friendsinchristministries.nl
Website: https://www.friendsinchristministries.nl