Binnen Gemeente Friends in Christ Ministries bestaan
verschillende bedieningen. Hieronder lichten wij er 2 uit:

.

Bedieningsgroepen binnen de gemeente zijn:
-De Ere diensten op zondag
-College “Solid Rock International”
-Bijbelstudie (toerusting & ontwikkeling)
-Evangelisatie
-Nazorg & Counseling
-Discipel & Leiderschap
-Network Of Leaderschip Development
-Conferenties – Seminars & Workshops
-Mannen Meetings
-Vrouwen Meetings
-Verschillende Activiteiten
-Maaltijd project “Het Licht”
-Zendingsprojecten