Nieuws 2016-11-11T00:28:03+00:00
301, 2018

Year of new beginnings

  Mattheüs 6:33 Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Have a excellent - fruitfull & blessed season. With love from: Apostles Millerson & Leadership

601, 2017

Bidden & Vasten

Wij bidden en vasten van 5 januari tot en met 25 januari 2018. Matthëus 4:4 Maar Hij antwoordde en zei: Er staat geschreven: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord [...]