Home 2017-01-06T10:58:53+00:00

Welkom

Friends in Christ Ministries heet u van harte welkom op onze website. Neemt u de tijd voor het bekijken van onze website. Als u nog vragen heeft dan zullen wij deze met plezier beantwoorden.

Wij nodigen u van harte uit om onze samenkomsten te bezoeken indien u zelf geen eigen gemeente heeft. God is liefde, en dat heeft Hij verklaard door Zijn zoon, Jezus Christus.

Onze jaartekst voor 2017
Matteüs 16:18  (NBG51)
En Ik zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen.

Wie zijn wij

Apostelen Arthur en Ursula Millerson zijn de oprichters van de gemeente Friends in Christ Ministries. God gebruikt hen krachtig in de verschillende bedieningen waarvoor Hij hen geroepen en gezalfd heeft.

Tevens leiden en bouwen zij de gemeente conform het onfeilbare Woord van God. Onder inspiraties prediken en onderwijzen zij het onfeilbare Woord van God. Dankbaar zijn ze dat ze de Here met liefde en trouw mogen dienen.

Lees meer

Agenda

Mimosa: Jonge moeders komen bijeen

23 november 10:00 - 12:30

Eredienst

26 november 10:00

Ik moet veel lijden omdat ik bij ​Christus​ hoor. Maar dankzij ​Christus​ krijg ik ook veel steun van God.

Nieuws

Bidden & Vasten

Wij bidden en vasten van 4 januari tot en met 15 januari 2017. Het thema hiervoor is: * Strijdvaardig & overwinnend gebed *  In deze periode zullen wij 12 dagen Gods aangezicht zoeken. Zie hiervoor [...]